Vad är Svesäk AB? 

 


Hans Nordgren

Mobil 070-754 01 29

hans@svesak.se

För mer information kontakta

Svesäk AB startade 2011 och redan då hade vi många års erfarenhet av utbildningar inom järnväg. Vi genomför bl.a. utbildningar inom El- och Trafiksäkerhet. Svesäk har egen utbildningslokal centralt i Uddevalla. Där har vi järnvägen endast 100 meter från lokalen och det finns gott om platser för de praktiska avsnitten med både system H och M.

När kunden har många deltagare försöker vi genomföra utbildningen direkt ute hos kunden. 


Vid utb i Uv ingår alltid kaffe/te/juice, mackor, kakor

I kurslokal finns tillgång till kyl,frys,micro. 

Svesäk samarbetar med hotell Carlia som ligger 50 m från kurslokal

Svesäk är ansluten till ID06 kompetensdatabas och kommer kunna registrera vissa järnvägsbehörigheter där, om kunden är ansluten till ID06 kompetensdatabas.


Svesäk sponsrar Hälle IF och dess släggkastare Tim Söderqvist samt Åmåls Tennisklubb.


Följande grundutbildningar kan Svesäk AB arrangera:

  • Råd och Skydd samt informatör för Råd och Skydd
  • BASÄVISTA / BASÄSKYDD / BASÄTSM / BASÄFÄRD
  • SoS-Planerare, (förkunskapskrav se nedan)
  • Operatör TSA (TA )
  • BASTAB 
  • BEELAK (Elsäkerhetsledare / Kopplingsledare högsp)
  • BEELBVJ (Elsäkerhetsledare  maskin / spårarbete)
  • TDOK 2015:0223, TDOK 2014:0415
  • Repetitionsutbildning inom el- och trafiksäkerhet
  • Utb i Svensk Standard SS-EN 50110-1 utg 3


För att gå SoS-planerare gäller numera följande förkunskapskrav.

Minst BASÄSKYDD, Arbetsmiljöutbildning, Allmän Järnvägsteknik och BASTAB
Utbildningar på gång      ( Uv= Uddevalla 

V 42 (mån-fre) BEELAK i Uv 2 platser kvar

V 43 (tors 22/10) BASÄVISTA i Uv fullt

V 43 (fre 23/10) Fortsättning med TSA/TA

V 44 (mån-fre) BEELAK i Uv

V 46 (mån9/11) BASTAB i Åmål se info nedan

V 47 (mån) BASÄVISTA i Uv

V 47 (tis-fre) BASÄSKYDD i Uv

V48 (må 23/11) BASTAB i Åmål. se info nedan

V 48 (mån-ons) SoS-planerare Uv. OBS! läs om fökunskaper i rött till vänster om detta.

V 51 (mån 14/12) Rep-utb Elsäk i Uv

                Viktig Info:

Förlängningen gällande rep-utb TTJ har nu gått ut. Kompletteringsutb krävs.


Info BASTAB. Utöver de som går den för första gången kan de som behöver förnya sin behörighet BASTAB vara med vid någon av ovan nämnda tillfälle.

Info Covid-19

Svesäk rustar sig och har utöver vanlig tvättmöjlighet med tvål och vatten även flera stationer med handsprit i egen kurslokal. Begränsar antal deltagare för att skapa avstånd. Alla sitter vid ett eget bord för normalt två personer. Avstånd i sidled blir därmed        ca: 2 meter och avstånd till bakomvarande rad ca 1,5-2 meter.

För att undvika smittspridning gäller god handhygien och att de som är sjuka stannar hemma. 

 

 

 

                                                                         

 

© Svesäk AB