Vad är Svesäk AB? 

 


Hans Nordgren

Mobil 070-754 01 29

hans@svesak.se

För mer information kontakta

Svesäk AB startade 2011 och redan då hade vi många års erfarenhet av utbildningar inom järnväg. Vi genomför bl.a. utbildningar inom El- och Trafiksäkerhet. Svesäk har egen utbildningslokal centralt i Uddevalla. Där har vi järnvägen endast 100 meter från lokalen och det finns gott om platser för de praktiska avsnitten med både system H och M.

När kunden har många deltagare försöker vi genomföra utbildningen direkt ute hos kunden. 


Vid utb i Uv ingår alltid kaffe/te/juice, mackor, kakor

I kurslokal finns tillgång till kyl,frys,micro. 

Svesäk samarbetar med hotell Carlia som ligger 50 m från kurslokal

Svesäk är ansluten till ID06 kompetensdatabas och kommer kunna registrera vissa järnvägsbehörigheter där, om kunden är ansluten till ID06 kompetensdatabas.


Svesäk sponsrar Hälle IF och dess släggkastare Tim Söderqvist samt Åmåls Tennisklubb.


Följande grundutbildningar kan Svesäk AB arrangera:

  • Råd och Skydd samt informatör för Råd och Skydd
  • BASÄVISTA / BASÄSKYDD / BASÄTSM / BASÄFÄRD
  • SoS-Planerare, (förkunskapskrav se nedan)
  • Operatör TSA (TA )
  • BASTAB 
  • BEELAK (Elsäkerhetsledare / Kopplingsledare högsp)
  • BEELBVJ (Elsäkerhetsledare  maskin / spårarbete)
  • TDOK 2015:0223, TDOK 2014:0415
  • Repetitionsutbildning inom el- och trafiksäkerhet
  • Utb i Svensk Standard SS-EN 50110-1 utg 3


För att gå SoS-planerare gäller numera följande förkunskapskrav.

Minst BASÄSKYDD, Arbetsmiljöutbildning, Allmän Järnvägsteknik och BASTAB
Utbildningar på gång      ( Uv= Uddevalla 

V 49 (tors 3/12) BASÄVISTA i Uv fullt

V 49 (fre 4/12 BASÄVISTA i Uv

V 50 (mån-fre) BASÄTSM i Uv

V 51 (mån 14/12) Rep-utb Elsäk i Uv

V 51 (mån 14/12) BASTAB Åmål  Fullt

V 3 (mån 18/1) BASTAB Åmål. max 7 deltagare. Vid mindre än 4 ställer vi in

Info Covid-19

Vid utbildning hos Svesäk Uddevalla så sitter man vid ett eget bord för normalt två personer. Avstånd i sidled samt bakåt och framåt är 2 m. Nu gäller max 8 inkl lärare så max 7 deltagare. Minst 3 stationer med handsprit finns i lokalen utöver 2 vanliga tvättmöjligheter. Bord avtorkas varje morgon med desinfektionsmedel. Handtag, kranar etc avtorkas flera gånger om dagen. Flera anslag om att hålla avstånd finns i lokalen och lärare påminner om att man håller distans vid raster etc.

Inga övningsuppgifter i grupp,

Vid praktik gäller inga bilresor med personer som man normalt inte åker med.

Deltagare som vill ha munskydd får detta.

Lärare använder visir eller munskydd,

För att undvika smittspridning gäller god handhygien och att de som är sjuka stannar hemma. 


Även vid utbildning i Åmål sitter man vid eget bord så avstånd hålles. Även där finns givetvis handsprit och bord etc avtorkas och munskydd erbjuds till den som vill använda detta.


Trafikverket ger i dagsläget inga dispenser för distansundervisning för trafik- och elsäkerhetsutbildningar.

 

 

 

                                                                         

 

© Svesäk AB