Hans Nordgren

Mobil 070-754 01 29

hans@svesak.se

För mer information kontakta

Svesäk startade 2011 och redan då hade jag många års erfarenhet av utbildning inom järnväg. Svesäk har egen utbildningslokal centralt i Uddevalla. Järnvägen ligger 100 m från lokalen och det finns gott om platser för de praktiska avsnitten inom system H och M. Vi genomför också utbildningar direkt ute hos kunden, och för att minska usläpp sker resor med elbil. 

Vid utb i Uv ingår kaffe/te/juice, mackor, kakor

I kurslokal finns tillgång till kyl,frys,micro. Hotell Carlia (Quality) ligger 50 m från kurslokal

Vi erbjuder även konsulttjänter inom el- och trafiksäkerhet och har flera avtalskunder som är anslutna som konceptkunder, vilket ger dessa en möjlighet att få säkerhetsstöd. 

 Svesäk utför uppdrag både åt stora och mindre företag i landet.

Följande grundutbildningar kan Svesäk AB arrangera:


  • BASÄVISTA / BASÄSKYDD / BASÄTSM / BASÄFÄRD
  • SoS-Planerare, (förkunskapskrav se nedan)
  • Operatör TSA (TA )       BASTAB
  • BEELAK (Elsäkerhetsledare / Kopplingsledare högsp)
  • BEELBVJ (Elsäkerhetsledare  maskin / spårarbete)
  • TDOK 2015:0223, TDOK 2014:0415
  • Repetitionsutbildning inom el- och trafiksäkerhet
  • Utb i Svensk Standard SS-EN 50110-1 utg 3

För att gå SoS-planerare gäller numera följande förkunskapskrav.

Minst BASÄSKYDD, Arbetsmiljöutbildning, Allmän Järnvägsteknik och BASTAB (lång erfarenhet kan ersätta Allmän järnvägsteknik om arbetsgivaren anser att motsvarande kompetens finns)


Webbutbildning:

Många tror att ex BASÄVISTA får genomföras via distans men grundutbildningar inom Trafiksäkerhet får enligt Trafikverket  INTE genomföras digitalt på distans. Trafiksäkerhetsutbildningar får INTE heller genomföras på ex Engelska utan skall ske på Svenska.


Utbildningar på gång      ( Uv= Uddevalla    

                     2024                    


Vecka 26-36 uppehåll


V 37 (mån9/9) BASÄVISTA i Uv

V 37 (tis-fre) BASÄSKYDD i Uv

V 39 (mån-fre) BASÄTSM i Uv

V 41 (mån-ons) SoS-planerare i Uv

V 41 (tors) Elsäkerhetsled Maskin/spår i Uv

V 42 (mån-fre) BEELAK i Uv

V 44 (mån28/10) BASÄVISTA i Uv


 

                                                                         

 

© Svesäk AB